Lehçe vs Şive

lehçe şive ağız farkı

Ortak bir anadilden türeyen fakat zamanla değişik söylem biçimleriyle evrilen yan diller lehçe, şive ve ağız adını almaktadır. Özellikle şive ve lehçe arasındaki farklar pek bilinmemektedir. Peki bu ikisi aynı şey midir ya da aralarında ne gibi farklar vardır. Kısaca açıklamaya çalışalım:

Lehçe nedir kısaca?

Farklı coğrafyalarda konuşulan ama aynı ortak dilden türüyen kardeş dillere denir. Örneğin Türkiye Türkçesi ile Kazakistan, Kırgızistan gibi Türki Cumhuriyerlerde konuşan Türkçe'ler arasında lehçe ilişkisi vardır. Lehçenin diğer adına diyalekt denir. TDK, Lehçeyi şöyle tanımlamıştır:

"Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu."

Şive Nedir Kısaca?

Bir ana dilden tarihsel süreç içinde ayrıldığı ve bazı ses ve şekil ayrılıklarına sahip kollarına denir.  Şive Bir kavmin ayrı kabilelerinin birbirinden farklı konuşmalarıdır. Şiveler arasındaki ayrılıklar lehçeler arasındaki ayrılıklar kadar keskin değildir. Şiveler birbirine benzerler. İstanbul Şivesi gelirim der; Türkistan şivesi kelür men der. Türkiye Türkçesi'nin şivesi Azerbaycan Türkçesidir.

Lehçe ve Şiveden başka bir de AĞIZ vardır. Ağız, galat-ı meşhur olarak şive ile karıştırılır. Halbuki Ağız; aynı ülkede aynı dilin söylenişindeki bölgesel farklılıklardır. Karadeniz bölgesinde geliyorum' celeyrum denmesi gibi. 

Anahtar Kelimeler: 

Yeni yorum ekle

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.